Získejte více z okamžité vizuální zpětné vazby. Dartfish Live je řešením pro ty, kdo se chtějí koncentrovat na okamžitou zpětnou vizuální vazbu během sportovního výkonu. Integruje video do vašeho tréninku nebo závodu bez přerušení průběhu soutěže či lekce.


VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
• Systém licencování
> Samostatná licence, vázaná na jeden počítač
• Softwarová podpora
> Integrovaný návod s rejstříkem a vyhledáváním
> Ukázkové video soubory
> Jazykové verze - anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky, japonsky, korejsky

IMPORT VIDEA
> Digitalizace videoklipů z digitální kamery (MiniDV, DVD Cam, DCAM (fire-wire), webcam (USB), HDD, memory stisk, SD card & zařízení s SD card)
> Digitalizace HD videoklipů (HDV, AVCHD)
> Import videa z DVD
> Digitalizace videoklipů z analogových zařízení (např. TV, VHS) pomocí analogově-digitálních (MPEG-2 či DV) převodníků (PLEXTOR PX M402U a PLEXTOR PXTV402U)
> Klasifikace klipů během importu
> Střih a editace videoklipů
> Live konverze a komprese videa do různých formátů (včetně MPEG 2) bez ztráty snímků
> Nastavení délky nahrávání a předstihu

SPRÁVA VIDEA (vyhledávání, kategorizace, zálohování, archivace)
> Integrovaná knihovna videoklipů (složky/kategorie/vyhledávání/položky/zásobník)
> Klasifikace klipů pomocí uživatelsky nastavitelných atributů
> Rychlé vyhledání klipů pomocí klíčových slov, názvů souborů, filtrů a atributů souboru
> Kopírování videoklipů včetně všech atributů pro přenos na jiný počítač či použití v síti
> Import/export systému kategorií napříč vaší organizací
> Export seznamu kategorizovaných klipů do .csv souboru
> Zálohování/archivace/obnovení videoklipů a analýz
> Tvorba playlistů pro prezentace

BEZPROSTŘEDNÍ ZPĚTNÁ VAZBA BĚHEM TRÉNINKU
> Podpora jedné kamery
> Dálkové ovládání digitalizace a přehrávání (součást balení)
> Spuštění digitalizace videa pomocí zachycení zvuku
> Definice scénářů pro opětovné přehrávání
> Ovládání přehrávání, kreslení a zpětná vazba v režimu celé obrazovky
> Použití překrývaných kreseb a kombinace kreseb se šablonami
> Přehrávání videa na počítači či externím displeji
> Nastavitelné zpoždění videa pro okamžitou vizuální zpětnou vazbu bez nutnosti práce na počítači
> Předběžné nahrávání (nastavitelné) pro zaručené zachycení klíčové akce
> Automatické nastavení synchronizačních bodů
> Výběr referenčního videoklipu pro okamžité porovnání
> Automatické „live" porovnávání 2 videí vedle sebe/přes sebe/obraz-v-obrazu

ZÁKLADNÍ ANALÝZA
• Přehrávání videa
> Ovládání a přehrávání videa na celou obrazovku
> DV NTSC - 60 snímků/sec / DV PAL - 50 snímků/sec
> Přehrávání videa v jednom okně „single screen" módu (podpora většiny standardních video formátů včetně MPEG-2 a MPEG-4)
> Volitelné nastavení rychlosti přehrávání (snímek po snímku, rychle vpřed i zpět ...)
> Přiblížení, funkce lupy, zrcadlení, vertikální i horizontální otáčení, obraz-v-obrazu
• Porovnávání videa
> Současné zobrazení až 4 videoklipů „Split-screen" mód i v různých formátech (PAL-NTSC)
> Překrývání obrazů „Overlay (basic blend)"
• Kreslící nástroje:
> Základní nástroje: čára, kružnice, křivka, mřížka, volné kreslení
> Pokročilé nástroje: tvar, kubická interpolace, trajektorie
> Skrývání a zobrazování kreseb během přehrávání
> Vytváření nových videoklipů s vloženými kresbami
> Uchování kreseb jako projekt pro další úpravy
> Panel nástrojů pro kreslení v celoobrazovkovém režimu
> Úpravy vlastností kreslení (síla čar, barva obrysů a výplně). Uložení vlastností kreseb do tří předvoleb
• Měřící nástroje
> Měření úhlů a vzdáleností
> Možnost měření času na více stopkách
• Zobrazení videa spolu s externími daty
> Synchronizace přehrávání videa a externích dat
> Řada grafů pro zobrazení dat

PUBLIKOVÁNÍ NA DARTFISH.TV
> Publikování videoklipu ze zásobníku
> Hromadné publikování videoklipů ze zásobníku

ZÁKLADNÍ SDÍLENÍ
> Zasílání videa e-mailem
> Integrace vašich analýz do elektronických prezentací (např. Powerpoint)

Další informace