Začněte jednoduše používat digitální video. Dartfish Connect je softwarové řešení pro videoanalýzu, poskytující základní nástroje pro analýzu videa každému, kdo chce začít využívat digitální video. Tuto verzi lze zdarma stáhnout a vyzkoušet po dobu 30ti dní.


VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
• Systém licencování
> Samostatná licence, vázaná na jeden počítač
• Softwarová podpora
> Integrovaný návod s rejstříkem a vyhledáváním
> Ukázkové video soubory
> Jazykové verze - anglicky, francouzsky, německy, italsky, španělsky, japonsky, korejsky

IMPORT VIDEA
> Digitalizace videoklipů z digitální kamery (MiniDV, DVD Cam, DCAM (fire-wire), webcam (USB), HDD, memory stisk, SD card & zařízení s SD card)
> Digitalizace HD videoklipů (HDV, AVCHD)
> Import videa z DVD
> Digitalizace videoklipů z analogových zařízení (např. TV, VHS) pomocí analogově-digitálních (MPEG-2 či DV) převodníků (PLEXTOR PX M402U a PLEXTOR PXTV402U)
> Klasifikace klipů během importu
> Střih a editace videoklipů
> Live konverze a komprese videa do různých formátů (včetně MPEG 2) bez ztráty snímků
> Nastavení délky nahrávání a předstihu

SPRÁVA VIDEA (vyhledávání, kategorizace, zálohování, archivace)
> Integrovaná knihovna videoklipů (složky/kategorie/vyhledávání/položky/zásobník)
> Klasifikace klipů pomocí uživatelsky nastavitelných atributů
> Rychlé vyhledání klipů pomocí klíčových slov, názvů souborů, filtrů a atributů souboru
> Kopírování videoklipů včetně všech atributů pro přenos na jiný počítač či použití v síti
> Import/export systému kategorií napříč vaší organizací
> Export seznamu kategorizovaných klipů do .csv souboru
> Zálohování/archivace/obnovení videoklipů a analýz
> Tvorba playlistů pro prezentace

ZÁKLADNÍ ANALÝZA
• Přehrávání videa
> Ovládání a přehrávání videa na celou obrazovku
> DV NTSC - 60 snímků/sec / DV PAL - 50 snímků/sec
> Přehrávání videa v jednom okně „single screen" módu (podpora většiny standardních video formátů včetně MPEG-2 a MPEG-4)
> Volitelné nastavení rychlosti přehrávání (snímek po snímku, rychle vpřed i zpět ...)
> Přiblížení, funkce lupy, zrcadlení, vertikální i horizontální otáčení, obraz-v-obrazu
• Porovnávání videa
> Současné zobrazení až 4 videoklipů „Split-screen" mód i v různých formátech (PAL-NTSC)
> Překrývání obrazů „Overlay (basic blend)"
• Kreslící nástroje:
> Základní nástroje: čára, kružnice, křivka, mřížka, volné kreslení
> Pokročilé nástroje: tvar, kubická interpolace, trajektorie
> Skrývání a zobrazování kreseb během přehrávání
> Vytváření nových videoklipů s vloženými kresbami
> Uchování kreseb jako projekt pro další úpravy
> Panel nástrojů pro kreslení v celoobrazovkovém režimu
> Úpravy vlastností kreslení (síla čar, barva obrysů a výplně). Uložení vlastností kreseb do tří předvoleb
• Měřící nástroje
> Měření úhlů a vzdáleností
> Možnost měření času na více stopkách
• Zobrazení videa spolu s externími daty
> Synchronizace přehrávání videa a externích dat
> Řada grafů pro zobrazení dat

POKROČILÁ ANALÝZA
• Porovnávání
> Vícenásobné body pro synchronizaci
• Analýza klíčových pozic
> Výběr klíčových pozic (jeden obrázek na 1 nebo více videoklipech)
> Přidávání audio komentářů, textu a kreseb ke každé vybrané klíčové pozici
> Ukládání klíčových pozic jako obrázky (včetně nákresů)
> Tisk klíčových pozic spolu s nadpisem a komentářem při použití řady předpřipravených šablon
> Přehrávání videa s klíčovými pozicemi spolu s komentářem
> Přehrávání referenčního videa s klíčovými pozicemi spolu s anotacemi a porovnání s jiným videoklipem
> Publikování videa, klíčových pozic, kreseb, komentářů, audia do MediaBooku

PRO ANALÝZA
• Přehrávání videa
> Dekompozice videa do snímků na obrazovce (zobrazení Mosaic)
• Měřící nástroje
> Měření z videa a tvorba/export datových tabulek (*.csv soubor)
• Analýza klíčových pozic
> Použití šablon pro poznámky a komentáře
> Vytvoření a export referenčních videoklipů s klíčovými pozicemi a poznámkami. Šíření informací a distribuce expertíz ve vaší organizaci.

PUBLIKOVÁNÍ NA DARTFISH.TV
> Publikování videoklipu ze zásobníku
> Hromadné publikování videoklipů ze zásobníku
> Publikování Mediabooku z Analyzeru

ZÁKLADNÍ SDÍLENÍ
> Zasílání videa e-mailem
> Integrace vašich analýz do elektronických prezentací (např. Powerpoint)
> Snadné kopírování video klipů na CD/DVD

POKROČILÉ SDÍLENÍ
> Kopírování klipů na CD/DVD s kategoriemi a poznámkami
> Vytvoření samospustitelných CD/DVD pro snadné sdílení videoklipů. Snadné kopírování videa příjemcem.


Další informace