Detaily o minimálních požadavcích na hardware a software pro spolehlivé fungování programu Dartsh při využití základních operací.

 

Zde najdete dokument týkající se minimálních požadavků na hardwarové vybavení potřebné pro práci s programem Dartfish.

 

Další informace