Tagování (Tagging) je název pro vytváření indexu videa neboli seznamu událostí, které jsou ve videu zaznamenány.

Na ukázku použijeme video se záznamem fotbalového zápasu.
Seznam událostí by mohl vypadat následovně:

Index

Pozice (Position)

Trvání
(Duration)

Typ události
(Event Type)

Hráč
(Player)

Tým
(Team)

Událost #1

23 s

7 s

Přihrávka

Obránce

Tým A

Událost #2

1 min 13s

7 s

Volný kop

Střelec

Tým B

...

...

 

...

...

...

  • Pozice (Position) koresponduje s časem ve videoklipu a označuje tak místo ve kterém se událost odehrála.
  • Trvání (Duration) označuje délku trvání zaznamenané události ve videoklipu
  • Typ události, Hráč a Tým jsou Kategorie (Categories). Přihrávka, Obránce a Tým A jsou hodnoty (Values) v jednotlivých kategoriích.

Událost je komplexně definována pomocí Pozice (Position), Trvání (Duration) a Hodnot (Values) jednotlivých kategorií.

Videokázka použití taggingu


video převzato z http://tocasports.blogspot.com

 

tag_seb_tagging

Více o taggingu v české online nápovědě.

Další informace