Slovníček často používaných zkratek a pojmů.

Používaných zkratek je už docela dost a tak se malá nápověda může hodit. Vysvětlení některých pojmů bylo převzato z různých stránek, zejména www.videokamery.cz, jech.webz.cz

A/D-převodník - označení funkce digitální videokamery umožňující převádění analogového signálu přivedeného do A/V-vstupů na digitální signál do výstupu FIRE-WIRE a tím i uložení na HDD do PC. Mnohdy se stejný výraz užívá i pro integrovaný obvod, jenž v kameře převádí impulsy z obvodů CCD na alfanumerická data pro nahrávání na záznamové médium. zdroj

AVI - Audio Video Interleave. Nejrozšířenější kontejner pro ukládání videa. Podporuje většinu kompresí zvuku i obrazu, i když některé formáty způsobují problémy. Přestože je možné použít v AVI více zvukových stop, titulky, MP3 VBR nebo Vorbis zvuk, není pro toto AVI vhodné a způsobuje plno problémů při přehrávání. Problematické je také uložení MPEG-4 (DivX, XviD) videa do AVI kontejneru (přestože se to zcela běžně dělá). MPEG-1 v AVI způsobuje problémy a MPEG-2 běžně použít vůbec nelze. Výhodou AVI je obrovská kompatibilita se všemi OS i stolními a přenosnými video přehrávači. Nevýhodou je problematické použití s novými, kvalitními formáty zvuku a videa. zdroj

Akumulátor - opakovaně nabíjecí zdroj energie, bez něhož by nejen videokamery nemohly být pohotově použitelné v terénu. Označován často spíše jako baterie. Akumulátory mají různé typy složení materiálu, jímž drží svou elektrickou kapacitu (viz kapitola Příslušenství/AKU). zdroj

Audio - všeobecně používaný výraz pro vše, co souvisí se zvukem: ať již se jedná o vlastní audio-techniku, konektory pro připojení u veškerých elektronických přístrojů anebo třeba výrazy v různých střihových software ke zpracování digitálních nahrávek v PC (počítači). zdroj

Balance - výraz je používán jednak v problematice vyvážení kanálů stereofonního zvuku a pak také v rámci vyvažování bílé barvy záznamu videa či statických snímků - balance bílé barvy. zdroj

BETACAM - je speciální systém pro profesionální videokamery (nejen) televizních studí. Jeho odnožemi jsou v jistém smyslu DIGITAL BETACAM a další neamatérské systémy videa. zdroj

BETAMAX - nahrávací systém videa na magnetický pásek, který byl vyvinut a dán na trh firmou Sony v roce 1975. Ojediněle byl prodáván i v někdejší „luxusní" síti ČSSR (Tuzex). Dnes je v Evropě téměř zcela vytlačen konkurenčním nahrávacím video-systémem - VHS. zdroj

BRIGHTNESS - výraz je u videokamer používán v souvislosti s nastavením jasu LCD-panelu. zdroj

CLOCK-SET - příkaz k zahájení nastavování časového údaje (nejen) videokamery. zdroj

CCD-snímač - je snímací obrazový prvek každé moderní videokamery (jinak také CCD-čip). V současnosti jsou některé digitální fotoaparáty, podobně jako některá multifunkční zařízení například se záznamem videa na SD-karty, osazovány jednodušším snímacím prvkem zvaným CMOS-čip. Pojem CCD je zkratkou z anglických výrazů CHARGED CUPLED DEVICE. zdroj

CUSTOM - nejen videokamery Samsung a Canon mívají takto označena „zákaznická" tlačítka s volitelným (a tedy variabilním) významem své funkce pro uživatele (též CUSTOMS KEY). zdroj

Digitální foto - snímek zachycený snímačem videokamery (a podobně u fotoaparátů) je v tzv. alfanumerické podobě uložen na zvolené záznamové médium. U levnějších modelů to bývá magnetická páska kazety, na níž zabírá tato fotka většinou 6 vteřin nahrávky. Vybavenější modely umožňují ukládání fota zvlášť, na paměťovou kartu, jejíž druh je dán volbou výrobce. zdroj

Digitální ZOOM - parametr elektronického zvětšení výřezu obrazu, jež je do určité hranice použitelné jako tzv. digitální přiblížení. Nad tuto mez (u každého přístroje individuální) pak zrnitost elektronicky zvětšených bodů činí obraz nepřehledným a k nahrávání nepoužitelným. zdroj

Digital8 - nahrávací digitální systém, uvedený na trh v roce 1999 firmou Sony, zaznamenává video na magnetické pásky šíře 8mm (Hi8) a vybavenějšími modely umožňuje majitelům starších analogových nahrávek přehrávání záznamů pořízených v systémech 8mm a Hi8. zdroj

DV - Kompresi DV používají téměř všechny páskové digitální kamery. Existují také stolní video rekordery, které používají tento formát. Hojně využívaný je též profesionálními střihovými kartami. Pracuje na velmi podobném principu jako MJPEG. Má proto stejné výhody i nevýhody. U DV formátu nelze nastavit kompresní poměr, je konstantní přibližně 1:10. Datový tok 25 Mbps bez zvuku znamená, že jedna hodina DV záznamu zabere přibližně 13 GB. Jelikož je základním formátem pro střih videa, podporují jej věechny video editory. Mimo DV kamery a počítače se s podporou této komprese téměř nesetkáme. zdroj

DVD - zkratka výrazů DIGITAL VERSATILE DISC vyplývá z označení vysokokapacitního záznamového média - disku o průměru 12 cm, jenž dokáže pojmout oproti běžnému CD-disku (COMPACT DISC) několikanásobek dat a jeho vývoj jde stále kupředu. Používaná komprese pro DVD (MPEG2) je zmenšením např. kapacity mini-DV zhruba na 1/3 původního objemu. zdroj

EDIT - anglický výraz pro střih videa je současně výrobci kamer používán jako tzv. funkce střihového hledání - tj. přetáčení na požadovaný záběr v režimu nahrávání: EDIT-SEARCH. zdroj

EIS = Elektronický stabilizátor obrazu - je nejrozšířenějším způsobem stabilizace. Technické řešení tohoto systému spočívá v nepřetržitém hledání optimálního výřezu obrazu prostřednictvím tzv. efektivních (účinných) obrazových bodů CCD-snímače pro potlačení např. třesů ruky. Zjednodušeně řečeno: s elektronickou stabilizací je vždy využita jen určitá část pixel snímače (efektivních bodů), čímž je dohledáván na ploše CCD-čipu co nejméně roztřesený obraz. zdroj

EXPOSURE - nejčastěji používaný výraz pro nastavení závěrky (clony) videokamery, mnohdy také označován jako IRIS. Pomocí této funkce je možno snímaný obraz přisvětlit či ztmavit. zdroj

FADE - označení efektové funkce roztmívání (na začátku záběru) nebo zatmívání (na konci záběru). Jednoduchý efekt k oddělování větších scén nebo jejich skupin bez ostrého střihu. zdroj

FIRE-WIRE - rozhraní: norma přenosu dat digitálního videa byla určena současně s rozvojem videokamer. Velký datový tok dokáže přenést do počítače nebo mezi dvěma digitálními přístroji právě kabel FIRE-WIRE, obvykle označen IEEE1394 (ze zkratky Elektrického a Elektronického institutu). Současný novější port USB (verze 2.0) by mohl mít sice také již odpovídající propustnost, ale v době vývoje digitálních kamer nebyl znám. Navíc má zásadní rozdíl v tom, že zatímco IEEE1394 nezatěžuje procesor PC, USB funguje jinak. Rozhraním F-W se vybavují počítače buď již na základní desce nebo jako kartou do PCI-slotu dodatečně. Zcela jinak je ale označován například firmou Sony, přestože jde o totéž rozhraní: i-LINK. zdroj

FOCUS - anglický výraz pro ostření přístroje. MANUAL znamená logicky možnost ručního ostření a pojem AUTO je označením automatického ostření kamery pomocí jejich čidel. zdroj

FWD - z anglického výrazu FORWARD je touto zkratkou (také i FVD) označováno nejčastěji rychlé převíjení pásky v mechanice přístroje dopředu. Obráceně jde o REWIND (viz REW). zdroj

CHARGE - anglický výraz používaný pro nabíjení akumulátoru. Nabíječky mívají mnohdy také funkci vybíjení, jež je pak označena na přístrojích jako DISCHARGE nebo REFRESH. zdroj

INPUT - označení vstupní zdířky (a též konektoru) anebo funkce například na display videa. Dvojsloví INPUT SELECT je pak obvykle volbou výběru funkce přípojných zdířek přístroje. zdroj

JPEG - anglická zkratka JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERT GROUP znamená komprimační formát pro ukládání digitálních fotografií u fotoaparátů a videokamer. zdroj

Kodek - kodek = kodér+dekodér (anglicky codec = coder+decoder). Kodek je softwarová nebo hardwarová implementace nějaké transformace. Tato transformace bývá většinou komprese (ztrátová nebo bezztrátová). Kodek tedy může být nějaký chip v přístroji, který umí komprimovat i dekomprimovat. Nebo je to softwarová knihovna v počítači, která umí komprimovat a dekomprimovat. Aby něco mohlo být nazváno kodekem, musí splňovat dvě podmínky:
1) Kodek musí fungovat oběma směry - komprese i dekomprese.
2) Jedná se o konkrétní implementaci nějakého formátu. zdroj

Konvertor - neboli předsádka je označením volitelného příslušenství, jež může změnit podle požadavků uživatele ohniskové parametry objektivu přístroje: pomůže zvětšit úhel záběru (širokoúhlá předsádka) nebo opticky více přiblíží objekt (tele-konvertor). zdroj

Kontejner - Audio a video soubory se ukládají to takzvaných kontejnerů, které umožňují snadnější a univerzálnější nakládání s multimediálními soubory. Také umožňují integrovat do jednoho souboru video i zvuk (přestože se Vám tohle může zdát zcela triviální a přirozené, není tomu tak). Kontejnery mohou navíc obsahovat i informace o kapitolách, menu nebo titulky. Některé audio/video soubory se ale vyskytují i v podobě elementárních streamů, to znamená bez kontejneru. Za všechny jmenujme například .mp3 (MPEG-1 layer 3 audio stream), .m2v (MPEG-2 video stream) nebo .aac (MPEG-4 Advanced Audio Coding). M2V a AAC ale běžněji nalezneme v kontejnerech MPEG respektive MP4. zdroj

LANC - speciální konektor videokamer, jenž bývá pro účely propojení s nimi osazován i na videorekordérech, střihových pultech a podvodních pouzdrech. LANC umožňuje například tlačítky zmíněného vodotěsného krytu ovládat základní funkce kamery (ZOOM, REC, VYP). zdroj

LCD-panel - zobrazovací panel z tzv. aktivních neboli tekutých krystalů (LIQUID CRYSTAL DISPLAY), jímž bývají osazovány prakticky všechny moderní videokamery. Označení LCD ale často nese např. podobný malý display hledáčku kamery, a to jak barevný, tak i černobílý. zdroj

Mega Pixel - označení pro vyšší stupeň rozlišení snímacího CCD-čipu videokamery - to je přes 1 milion obrazových bodů. Nejčastější tvar tohoto pojmu v textech bývá například „1,3MPx". zdroj

Mini-DV - nejčastěji používané označení digitálního záznamu, tj. mini DIGITAL VIDEO. Používá kazety s magnetickou páskou šíře čtvrtina palce (6,35mm) a je dnes nejrozšířenějším. zdroj

MPEG Program Stream - Další velmi rozšířený kontejner. Najdeme v něm video s kompresí MPEG-1 a MPEG-2, audio může mít kompresi AC3 nebo MP2. I tento formát je široce podporován všemi zařízeními. Videa mají obvykle koncovku MPG, VOB nebo EVOB. zdroj

MPEG Transport Stream - V poslední době je tento kontejner hodně vidět. Používá se totiž pro digitální vysílání videa a také jej využívají AVCHD kamery a Blu-ray přehrávače. Používané formáty obrazu jou MPEG-2 a MPEG-4 AVC, zvuk má obvykle kompresi AC3. Není problém mít v tomto formátu více zvukových nebo titulkových stop. Nevýhodou je špatné seekování (posun ve filmu), protože formát je dělaný primárně pro vysílání ne pro offline přehrávání. Video v tomto kontejneru má obvykle koncovky TS, MTS nebo M2TS. zdroj

MPEG - zkratka pro označení komprimace videa z anglických slov MOTION PICTURE EXPERT GROUP. Podle zvolené komprese lze dosáhnout zhuštění datové velikosti souboru až na zlomek původní a takto posílat filmové úseky v kvalitě náhledu internetovou poštou. MPEG2 je kompresí pro DVD a v plném datovém toku znamená zmenšení původního objemu asi na 1 třetinu. MPEG4 je hustou kompresí dat (i 1:20 a více) a je využíván také fotoaparáty pro zaznamenávání krátkých filmových šotů v nízkém rozlišení a obvykle 15 snímky/vteřinu. zdroj

MP4 - Tento kontejner je součástí ISO standardu MPEG-4, je tedy určen primárně pro MPEG-4 video (ASP, AVC) a MPEG-4 audio (AAC). Zvládne ale i některé jiné komprese skupiny MPEG, například MPEG-1 a MPEG-2 video nebo MPEG-1 (MP2 a MP3) zvuk. Známá je také modifikace MP4 s názvem 3GPP (3GP, 3GP2), která kontejner zjednodušuje pro použití v mobilních zařízeních. Jako komprese obrazu se v 3GP používá formát h.263, zvuk je ve fromáu AMR. Kontejner MP4 (a 3GP) se hodně rozšířil hlavně v mobilních telefonech a stolních i přenosných multimediálních přehrávačích. Pozor na tzv. MP4 přehrávače, které obvykle formát MP4 vůbec nepodporují. zdroj

ND-Filtr - Speciální funkce vestavěného elektronického šedého filtru, jež je obvykle výbavou pouze dražších videokamer se třemi CCD-čipy, může mít i odstupňovaný účinek (ND1 a 2). zdroj

OIS=Optický stabilizátor obrazu - je nejúčinnější stabilizací obrazu, sloužící k potlačení třesu ruky kameramana zejména při větším přiblížení. Na rozdíl od tzv. elektronického stabilizátoru je tento způsob realizován plovoucími optickými členy přímo v objektivové části kamery při průchodu obrazu na snímací čip. Z toho vyplývá, že nutnost tzv. blokování jakéhokoli počtu snímacích bodů tohoto CCD-čipu pro eventuální realizaci stabilizace obrazu zcela zaniká. zdroj

OUTPUT - označení výstupní zdířky neboli přípojného místa pro výstup signálu z přístroje. zdroj

PAL - systém - pojem, příslušející TV-normě PAL (PHASE ALTERNATE LINE), používané ve většině vyspělého světa v čele s Evropou. Kamery s touto normou mají výstupní signál kompatibilní s televizními přijímači PAL, naopak přístroj zakoupený například v USA nebo v Japonsku bude mít s kompatibilitou na systém PAL problémy, pokud si uživatel pořídí videokameru s normou NTSC (NATIONAL TELEVISION STANDARDS COMMITTEE). Vedle těchto TV-norem existuje ještě např. i ve Francii používaný SECAM, jenž byl dlouhou dobu i televizní normou na našem území (zkratka SEQUENTIEL COLEUR A MEMOIR). zdroj

Paměťová karta - záznamové médium pro alfanumerická (digitální) data, umístěné ve speciální zdířce (slotu) v přístroji. V současnosti existuje několik druhů, jež se mohou lišit velikostí, uspořádáním kontaktů, rychlostí zápisu i čtení a podobně (viz též Příslušenství/Média). zdroj

Pixel - nejčastěji bývá tímto pojmem označován každý ze snímacích bodů např. CCD-čipu videokamery. Mnohé údaje a výčty technických dat ale toto slovo používají i pro počet bodů barevného či černobílého LCD-hledáčku nebo výklopného zobrazovače - tedy LCD-panelu. zdroj

POWER - nápis s anglickým významem pro výkon (též síla, moc, energie) je nejčastěji vedle hlavního vypínače videokamery, jenž má obvykle tři volby funkcí: PLAY neboli PLAYER znamená přehrávací režim, OFF je stav vypnutí a REC nebo CAMERA je režimem nahrávání. zdroj

REW - zkratka slova REWIND označuje obvykle tlačítko funkce rychlého převíjení vzad. zdroj

SCART - mezinárodní norma speciálního konektoru s 21piny (propojovacími kontakty), který umožňuje co nejfunkčnější propojení audiovizuálních přístrojů: videí, věží, TV, satelitů, atd. zdroj

SD-karta - paměťová karta, zkratka slov SECURE DIGITAL. Pro videokamery v současnosti nejrozšířenější médium k ukládání fotografií či komprimátů videa, jedno z nejpokrokovějších, jež má vysoké kapacity a snad i velkou perspektivu. Karta má rozměry cca 24 x 32 x 2 mm. zdroj

SELF-TIMER - funkce automatického zapnutí nahrávání - samospouště přístroje. Obvykle bývá výrobcem stanovena na konkrétní časovou prodlevu, nejčastěji to bývá okolo 10 vteřin. zdroj

SHUTTER - obvykle jde o označení nastavování rychlosti expozice. U většiny videokamer lze provádět i manuální volbu expozičního času, mnohdy ve velkém rozsahu a více „krocích". zdroj

Slot paměťové karty - zvláštní zdířka videokamery, jež zajišťuje ukládání alfanumerických dat na paměťovou kartu: digitálních fotografií nebo komprimovaného videa (viz též MPEG). zdroj

SP/LP - STANDARD PLAY versus LONG PLAY jsou zkratkami, určujícími běžnou rychlost posuvu pásky (Standard) proti pomalejší rychlosti (LONG), kdy lze na pásku nahrát delší záznam. Pro analogové systémy to znamená dvojnásobek, mini-DV pak 1,5 násobek délky. Rychlosti posuvu pásky jsou u mini-DV 18,831mm/s v režimu SP a 12,568mm/s pro LP. zdroj

STEADY-SHOT - označení stabilizátoru obrazu u firmy Sony. Canon tuto funkci označuje na přístrojích jako IMAGE STABILIZER, Panasonic pak IMAGE STABILISATION. zdroj

STREAMING - je pojem pro použití videokamery ve funkci tzv. internetové (tj. WEB-CAM). Nejčastěji bývá psáno v katalozích (zejména Sony) ve tvaru USB-STREAMING. zdroj

SUPER-VHS - nadstandardní platforma systému VHS s udávaným horizontálním rozlišením cca 400 linek. Vyvinuto koncem 80.let a zprvu určeno jako výhradně profesionální systém. zdroj

S-VHS ET - EXPANSION TECHNOLOGY - odnož vyššího rozlišení klasického videa VHS, které řeší relativně nízkou kvalitu běžného VHS, ale nahrává jej na obyčejné kazety, opět až s 400 linkami. Vyrábí jej od konce devadesátých let 20. století zejména Panasonic a JVC. zdroj

S-Video - označení zdířek a kabelů tzv. Super-Video, což znamená přenos (pouze) obrazového signálu s oddělenými složkami signálu: jasové a barvonosné, každé po dvou vodičích. zdroj

TBC - zkratka z anglických slov TIME BASE CORRECTOR. Má omezovat chvění obrazu během reprodukce a zaručovat optimální kvalitu obrazu i při pauze a zpomaleném přehrávání. zdroj

USB-rozhraní - konektor, jenž je určen pro přenos dat z digitálních přístrojů a příslušenství do počítačů. Jde o zkratku UNIVERSAL SERIAL BUS. Videokamery využívají tento konektor na stahování digitálních fotografií nebo komprimovaného videa MPEG4. Novější USB-port, verze 2.0, je kompatibilním i pro různá použití s některými moderními videokamerami. zdroj

VHS - VIDEO HOME SYSTEM - byl vyvinut již v roce 1976 a u jeho zrodu stála především firma JVC. Později zvítězil téměř na celém světě a dodnes představuje nejpočetnější systém reprodukce videa našich domácností. Používá pásku o šířce půl palce (12,7 mm) a nahrává video rotačním bubnem s obrazovými hlavami do šikmých stop. Rozlišení cca 240 linek. zdroj

Video-CD - Kompresní formát zhuštění videa s poměrem stran rozlišení dle tabulky. Vedle tohoto formátu existují řady dalších: příbuzný Super-VCD s vyšším rozlišením, DIV-X atd. zdroj

VIEWFINDER - anglický výraz pro hledáček (nejen) videokamery vyplývá z dvou výrazů, to znamená „pohled" (vidění - VIEW) a „nalézt" (hledat - FIND), nejčastěji v uvedeném tvaru. zdroj

VGA, XGA - označení rozlišení digitálního snímku. VGA znamená poměr stran 640x480, u XGA jde o 1024x768 bodů, pro SXGA platí poměr stran 1280x960 a u UXGA 1600x1200. zdroj

VOLUME - označení ovládání hlasitosti je u videokamer použito obvykle pro pojem regulace úrovně zvuku z přídavného reproduktorku, doprovázejícího při přehrávání záznamu obraz. zdroj

Závit filtru (objektivový závit) - údaj průměru závitu k našroubování volitelného optického příslušenství: ochranných a korekčních filtrů nebo předsádek k úpravě ohniskové vzdálenosti. zdroj

ZOOM - parametr optického přiblížení transfokátoru obrazu videokamery (nebo i fotoaparátu), obvykle udávaný v poměrných číslech - např. 10 x ZOOM znamená desetinásobné přiblížení. zdroj

3 CCD - obvykle hlavní znak odlišení profesionálních přístrojů. Uspořádání 3 CCD-snímačů je provedeno tak, aby každý snímal jednu ze základních barev spektra. Snímací čipy se nazývají červený, modrý a zelený a jejich osazení bývá zárukou výjimečných obrazových parametrů. zdroj


Další informace