Velká část uživatelů chce své videoanalýzy publikovat na klasické DVD, které je možné přehrávat v běžných stolních DVD přehrávačích. Ačkoliv doporučujeme všem uživatelům přehrávat v videoklipy opět pomocí Dartfishe, který vám nabízí mnohem větši flexibilitu v přehrávání, někdy je zkrátka zapotřebí zejména pro týmové sporty vyrobit klasické DVD.

Dartfish sám o sobě umí vyrobit pouze datové DVD, které obsahuje videoklipy, ale jsou určeny pouze pro přehrávání a sdílení videí v počítači. v následující videoukázce je naznačen postup jak je možné vyrobit DVD pro stolní přehrávače.
Pro tento účel je zapotřebí mít v počítači nainstalovaný software, který umí vytvářet a vypalovat video DVD například program NERO. Pro lepší porozumění postupu je vhodné si nejprve prohlédnout video o Storyboardu.


Další informace