klavesPro efektivnější a rychlejší práci s programem se vám bude hodit seznam klávesových zkratek. Nejedná se o kompletní seznam klávesových zkratek, ale pouze o ty nejpoužívanější pro každodenní práci s programem Dartfish.

Klávesové zkratky

F9

maximalizuje pracovní plochu tím, že schová nedůležité části programu, ale ponechá k dispozici ovládací prvky a nástroje pro kreslení. Opětovným stisknutím klávesy F9 se zobrazení vrátí do původního stavu.

F11

skutečný celoobrazovkový režim. Opětovným stisknutím klávesy F9 se zobrazení vrátí do původního stavu. Pro ovládání videa v tomto režimu je vhodné využít dálkové ovládání nebo klávesové zkratky.

Mezerník (Space bar)
play pause

přehrávání/pauza

Ctrl + šipka vlevo či vpravo
ana_posbuttons

krokování videa (příp. všech videí) snímek po snímku.

Shift + šipka vlevo či vpravo

krokování pouze vybraného videa snímek po snímku, nastavování handicapu.

Ctrl + Page Up či Page Down

skok vpřed /vzad.

Shift + S
stop

Stop (nastaví video na jeho počátek)

Ctrl + N či P
clip

přehraje následující nebo předchozí klip v zásobníku (Tray).

Ctrl + Q
pub_bttn_capture

start digitalizace videa z kamery

Ctrl + W
pub_bttn_stopcapture

zastavení digitalizace videa z kamery

Ctrl + Alt + S
ana_snapshotbutton

uložení aktuálního snímku do souboru jako obrázek JPG či BMP.

Shift + I
cue-in

nastavení počátek videa na aktuální pozici indikátoru přehrávání

I
fam_cuein

přesune indikátor přehrávání videa na nastavený počátek

Shift + O
cue-out

nastavení konec videa na aktuální pozici indikátoru přehrávání

O
fam_cueout

přesune indikátor přehrávání videa na nastavený konec

Shift - Z

nastaveni času v aktuální pozici videa.

Z
fam_playhead 00:00:00

přesune indikátor přehrávání videa na pozici 00:00:00 ve videoklipu

Shift + N

zobrazí následující klíčovou pozici

Shift + P

zobrazí předchozí klíčovou pozici


Seznam klávesových zkratek ke stažení ve formátu PDF df_klavesove_zkratky.pdf

Klávesové zkratky je možné si upravit podle vlastních potřeb, případně si nadefinovat i nové klávesové zkratky (například pro vytvoření nové klíčové pozice)


Další informace