klavesPro efektivnější a rychlejší práci s programem je výhodné používat klávesové zkratky. V tomto článku se naučíte jak si vytvořit vlastní klávesové zkratky.

Vytvoření nové klávesové zkratky

  1. Pro vytvoření nové klávesové zkratky vyberte volbu "Tools - Customize" z panelu nabídek.
  2. Objeví se vám dialogové okno, ve kterém vyberete záložku "Keyboard" viz obrázek:screen_keyboard
  3. Z rozbalovací nabídky "Category" vyberte oblast ze které budete vybírat požadovaný příkaz. V našem případě vybereme volbu "All Commands", která v políčku "Commands" zobrazí všechny příkazy dostupné v programu.
  4. V poli "Commands" vyhledejte příkaz pro který chcete vytvořit klávesovou zkratku například "Add Key Position" pro přidání klíčové pozice.
  5. Nyní se vám v poli zobrazí přiřazená klávesová zkratka (pokud už je k danému příkazu nějaká přiřazená).
  6. Umístěte kurzor do políčka pod nápisem "Press New Shortcut Key" a stiskněte požadovanou klávesu či kombinaci více kláves (např. Shift+K). Do pole se zapíše vámi stisknutá klávesa či kombinace kláves. Pod zadávacím polem se také ukáže informace zda je vámi klávesová zkratka již v programu použitá či je volná (Unassigned).
  7. Nyní už jen zbývá tuto klávesouvou zkratku přiřadit příkazu pomocí tlačítka "Assign".
  8. Dialogové okno uzavřete kliknutím na tlačítko "Close".

 

Pro rychlejší práci je možné využít již zabudované klávesové zkratky.

 

 

Další informace