Seznam článků

Instalace programu z CD

 

Krok 1: Vložte instalační disk do CD/DVD mechaniky

Po chvíli by se měla automaticky objevit úvodní obrazovka. Pokud se neobjeví, vyberte v systému Windows nabídku Start - Tento počítač a otevřete disk CD a dvojitým kliknutím spusťte program weblauncher.exe.

Krok 2: Klikněte na volbu Install Dartfish software...

df_install_screen.. a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Budete požádáni o souhlas s licenčními podmínkami, které je nutné potvrdit pro pokračování instalace.Krok 3: Zaregistrujte váš software

df_license_screenVložte licenční klíč potřebný pro registraci. Naleznete jej na zadní straně obalu s instalačním CD.

Zadejte přesně včetně malých i velkých písmen a mezer vaše uživatelské jméno (User Name), organizaci (Organization) a sériové číslo (Serial Numer)

 

 

 

 

Další informace