Seznam článků

Knihovna médií - Library

Program Dartfish obsahuje velice efektivní modul pro správu všech videoklipů, obrázků, projektů analýz a playlistů nazvaný knihovna médií - Library. Knihovna umožňuje zejména vyhledávání, výběr, správu a sdílení videoklipů

libraryModul Library je možný zobrazit či skrýt kliknutím na ikonu s aktovkou v panelu nástrojů.

Modul knihovny (Library), který vidíte na obrázku je rozdělen na čtyři části:
fam_library

  1. Panel nástrojů Library obsahuje tlačítka, která ovlivňují chování a obsah podokna č. 3 Items List - přehled položek

  2. Podokno Categories je používáno pro vyhledání videoklipů na základě vybraných kategorií a jejich hodnot. V případě, že je vybraná volba zobrazení Folders v panelu nástrojů Library, pak bude v podokně č.3 v přehledu položek zobrazen obsah vybrané složky v počítači.

  3. Podokno položek Items List zobrazuje přehled jednotlivých souborů, obrázků a projektů, které mohou být použity v programu Dartfish.

  4. Podokno Tray je vaší pracovní plochou, ve které se uchovává seznam videoklipů, se kterými pracujete. Je používán zejména pro sdílení videoklipů mezi jednotlivými moduly Dartfish a také ke sdílení pomocí emailu, CD Rom a Internetu

Doporučujeme prostudovat nápovědu týkající se práce s knihovnou médií. Důkladná znalost tohoto modulu vám umožní efektivní a plnohodnotnou práci s vaší databází videoklipů včetně možnosti konverze klipů, sdílení videoklipů, zálohování atd.

Další informace