Seznam článků

logo_df_gate_czVětšině lidem se nechce pročítat nápovědu nebo se učit z připravených online tutoriálů. Právě pro tyto uživatele jsme připravili jednoduchého průvodce programem Dartfish. Doufáme, že vás navnadí a pomůže v úplných začátcích práce s programem. Pokud budete potřebovat více informací k jednotlivým tématů, zkuste se podívat do online české nápovědy nebo si projděte některého z interaktivních průvodců.

 

df_5_availableNásledující kapitoly se týkají práce s verzí Dartfish Connect.
Tuto verzi jsme vybrali proto, jelikož je nejvíce rozšířená a je také možné jí zdarma vyzkoušet po dobu 30-ti dní. A celá řada funkcí a způsob práce v programu je shodná i ve vyšších verzích.

Stáhněte si plně funkční 30ti denní verzi Dartfish Connect.
Před stažením je nutné se zaregistrovat.

 

 

 

 


Instalace programu z CD

 

Krok 1: Vložte instalační disk do CD/DVD mechaniky

Po chvíli by se měla automaticky objevit úvodní obrazovka. Pokud se neobjeví, vyberte v systému Windows nabídku Start - Tento počítač a otevřete disk CD a dvojitým kliknutím spusťte program weblauncher.exe.

Krok 2: Klikněte na volbu Install Dartfish software...

df_install_screen.. a pokračujte podle pokynů na obrazovce. Budete požádáni o souhlas s licenčními podmínkami, které je nutné potvrdit pro pokračování instalace.Krok 3: Zaregistrujte váš software

df_license_screenVložte licenční klíč potřebný pro registraci. Naleznete jej na zadní straně obalu s instalačním CD.

Zadejte přesně včetně malých i velkých písmen a mezer vaše uživatelské jméno (User Name), organizaci (Organization) a sériové číslo (Serial Numer)

 

 

 

 


První spuštění programu

Krok 1: Spusťte program Dartfish

ikona_df_plochaPři instalaci programu se na vaší ploše vytvořil zástupce s ikonou programu. Dvojitým kliknutím na zástupce spustíte program Dartfish.

 

 

Krok 2: Aktivace programu

Program je nutné při prvním spuštění aktivovat. Aktivaci je možné provést automaticky přes internet (doporučeno) nebo manuálně pomocí faxu či emailu. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

 

 

Další doporučené kroky:

Kontrola aktualizací

Doporučujeme po instalaci zkontrolovat, zda nejsou k dispozici aktualizace programu. Připojte se na internet a v programu Dartfish vyberte z panelu nabídek volbu Help > Update Software.

 

Registrace produktu

Pro získání exkluzivních služeb a podpory doporučujeme váš produkt zaregistrovat. V programu Dartfish vyberte z panelu nabídek volbu Help > Online Registration.

Po registraci získáte vlastní úvodní stránku, která bude vaší vstupní branou a pasem do centra péče o zákazníky, souborům ke stažení, tréninku, zprávám a speciálním nabídkám.

 

Instalace ukázkových videoklipů Dartfish Content CD

Balení obsahuje ještě disk označený DARTFISH Content. Po vložení tohoto disku do počítače se automaticky spustí průvodce instalací ukázkových videoklipů. Máte na výběr videoklipy ve formátu PAL (standard pro Evropu) nebo NTSC (USA standard). V dalším kroku již jen vyberete složku pro umístění videoklipů a instalace dokončí nakopírování klipů na pevný disk vašeho počítače. Tyto videoklipy je možné použít pro seznámení se s programem.


Práce s digitální kamerou

Program Dartfish umožňuje digitalizovat video z digitální kamery do vašeho notebooku či stolního PC. Pro přenos videa je zapotřebí propojit počítač s kamerou pomocí kabelu FireWire.

Ačkoliv doporučujeme používat kamery typu MiniDV, program Dartfish podporuje i jiné typy kamer a digitalizačních zařízení. Pro více informací navštivte stránku http://www.dartfish.com/camcorders

Krok 1: Propojení kamery a počítače

Připojte kameru pomocí kabelu FireWire k počítači viz obrázek níže.

pripojeni_kamery

Krok 2: Zapnutí kamery

kamera_ovladaniZapněte kameru do polohy:

§ „Camera" pro digitalizaci videa v reálném čase,

§ „Play (VCR)" - pro digitalizaci dříve nahraných videoklipů

 

Při prvním připojení kamery chvíli potrvá, než dojde k instalaci potřebných ovladačů kamery v systému Windows. Po dokončení instalaci budete informování v bublinové nápovědě, která se objevuje vpravo dole ve stavové liště u hodin.

 


Pracovní plocha

Program Dartfish po spuštění zobrazuje startovní stránku, která vám usnadní výběr požadované úlohy.

df_start_page Kliknutím zvětšit

Krok 1: Výběr úlohy (modulu)

Kliknutím na ikonu vyberte požadovanou úlohu a program se přepne do modulu, který je určený pro danou úlohu.

ikona_importDV Import (Capture video) - tento modul slouží pro digitalizaci videa z digitální kamery a jiných digitalizačních zařízení.

ikona_playerPlayer (Play video) - modul umožňující přehrávání videoklipů libovolnou rychlostí včetně krokování. Tento modul je vhodný i pro případné ořezávání videa.

ikona_analyzerAnalyzer (Analyze performance) - kompletní analýza videa, včetně možnosti zobrazení až 4 videoklipů vedle sebe, použití klíčových pozic, kreslení atd.

ikona_exportDV Export - modul sloužící k nahrání videoklipů včetně vašich kreseb, analýz apod. zpět na pásku do kamery.

 


Knihovna médií - Library

Program Dartfish obsahuje velice efektivní modul pro správu všech videoklipů, obrázků, projektů analýz a playlistů nazvaný knihovna médií - Library. Knihovna umožňuje zejména vyhledávání, výběr, správu a sdílení videoklipů

libraryModul Library je možný zobrazit či skrýt kliknutím na ikonu s aktovkou v panelu nástrojů.

Modul knihovny (Library), který vidíte na obrázku je rozdělen na čtyři části:
fam_library

  1. Panel nástrojů Library obsahuje tlačítka, která ovlivňují chování a obsah podokna č. 3 Items List - přehled položek

  2. Podokno Categories je používáno pro vyhledání videoklipů na základě vybraných kategorií a jejich hodnot. V případě, že je vybraná volba zobrazení Folders v panelu nástrojů Library, pak bude v podokně č.3 v přehledu položek zobrazen obsah vybrané složky v počítači.

  3. Podokno položek Items List zobrazuje přehled jednotlivých souborů, obrázků a projektů, které mohou být použity v programu Dartfish.

  4. Podokno Tray je vaší pracovní plochou, ve které se uchovává seznam videoklipů, se kterými pracujete. Je používán zejména pro sdílení videoklipů mezi jednotlivými moduly Dartfish a také ke sdílení pomocí emailu, CD Rom a Internetu

Doporučujeme prostudovat nápovědu týkající se práce s knihovnou médií. Důkladná znalost tohoto modulu vám umožní efektivní a plnohodnotnou práci s vaší databází videoklipů včetně možnosti konverze klipů, sdílení videoklipů, zálohování atd.


DV Import

Modul DV Import je určený pro digitalizaci videoklipů z digitálních kamer a jiných digitalizačních zařízení.

screen_importKliknutím zvětšit

 

 


Player

Modul Player umožňuje přehrávání videoklipů libovolnou rychlostí včetně krokování. Tento modul je vhodný i pro případné ořezávání videa.

screen_playerKliknutím zvětšit

 

 


Analyzer

Modul Analyzer slouží ke kompletní analýze videa, včetně možnosti zobrazení až 4 videoklipů vedle sebe, použití klíčových pozic, kreslení atd..

screen_anayzerKliknutím zvětšit

 

 

Další informace